Menu

‘s-Hertogenbosch heeft een eigen Thuiszorgwinkel

Wethouder Huib van Olden verrichtte op donderdag 14 november de officiële opening van de thuiszorgwinkel voor de inwoners van Den Bosch en omgeving. Lees verder.

Next

Volg IVT op Twitter en Facebook!

Altijd op de hoogte? Volg online IVT kraamzorg (Facebook & Twitter) en IVT thuiszorg (Facebook & Twitter)!

Cliëntenraad zoekt versterking!

Wie zet zich samen met de Cliëntenraad in om de belangen van onze cliënten thuiszorg te behartigen? Bekijk direct de vacature.

ivt kraamzorg den bosch
ivt thuiszorg den bosch

IVT doet mee aan pilot ‘boodschappendienst’

In het kader van het project ‘Kroon op je werk’ start vanaf juli de pilot ‘Boodschappendienst’ in de wijk Den Bosch West. IVT kraam- en thuiszorg stelt hiervoor haar bedrijfsauto ter beschikking om wijkbewoners te ondersteunen bij het doen van boodschappen.

Het project beoogt de participatie en zelfredzaamheid van ouderen te vergroten. Bewoners kunnen op verschillende manieren gebruik maken van de boodschappendienst. De ‘boodschappenauto’ van IVT kan als pendeldienst op één of meerdere vaste tijdstippen per week rijden tussen de deelnemende bewoners en het winkelcentrum De Helftheuvel of kan worden ingezet bij één op één ondersteuning. Indien een deelnemer over eigen vervoer beschikt, kan eveneens één op één ondersteuning worden geboden.

Binnen het project is er nauw contact met andere projecten in de wijk zoals de Zichtbare Schakel Den Bosch West. De wijkverpleegkundigen worden betrokken in de uitvoering van het project en proberen daar waar mogelijk elkaar te versterken in de te behalen resultaten. De pilot “Boodschappendienst” loopt tot 31 december 2011. Naast IVT kraam- en thuiszorg is ook BrabantZorg bereid gevonden een personenbus beschikbaar te stellen.

Bericht geplaatst op 5 juli 2011
Ga naar desktopversie Ga naar mobiele versie