Menu

‘s-Hertogenbosch heeft een eigen Thuiszorgwinkel

Wethouder Huib van Olden verrichtte op donderdag 14 november de officiële opening van de thuiszorgwinkel voor de inwoners van Den Bosch en omgeving. Lees verder.

Next

Volg IVT op Twitter en Facebook!

Altijd op de hoogte? Volg online IVT kraamzorg (Facebook & Twitter) en IVT thuiszorg (Facebook & Twitter)!

Cliëntenraad zoekt versterking!

Wie zet zich samen met de Cliëntenraad in om de belangen van onze cliënten thuiszorg te behartigen? Bekijk direct de vacature.

ivt kraamzorg den bosch
ivt thuiszorg den bosch

Lancering Kenniscentrum Kraamzorg voor en door kraamzorgsector

Vandaag vindt in Zeist de Kick-Off plaats van Kenniscentrum Kraamzorg: het centraal gezaghebbend centrum voor de ontwikkeling, borging en verspreiding van kennis op het gebied van kraamzorg. Daarnaast draagt het Kenniscentrum Kraamzorg bij aan de professionalisering en profilering van de kraamverzorgende als belangrijke schakel binnen de keten van geboortezorg.

Kenniscentrum Kraamzorg is een initiatief van brancheorganisaties ActiZ en BTN, de beroepsvereniging voor de kraamverzorgenden, de NBvK, en werkt samen met het College Perinatale Zorg (CPZ). Directeur Marie-Pauline van der Ven-de Vries is per juni 2012 aangesteld.

Het zelf kunnen kiezen waar bevalling en kraambed plaats vinden maakt het Nederlandse kraamzorg systeem uniek in de wereld. Om dit in stand te houden is transparantie in kwaliteit van zorg noodzakelijk. Het beroep van kraamverzorgenden is eveneens sterk in beweging door veranderende locatie van bevallen, verblijf en het veranderende takenpakket van de kraamverzorgenden. Dit vraagt om een professionalisering van de beroepsgroep.

Kenniscentrum Kraamzorg is opgericht met subsidie van het Ministerie van VWS om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. Mede door de realisatie van een landelijk kwaliteitsregister voor kraamzorgprofessionals als één van haar voornaamste doelen te stellen.

Daarnaast zorgt het Kenniscentrum voor landelijke protocollen en richtlijnen om de kwaliteit van de kraamzorg nu en in de toekomst hoog te houden. Kenniscentrum Kraamzorg legt haar focus vooral op het creëren van de beste randvoorwaarden waar binnen de kraamzorgsector zich kan ontwikkelen tot een volwaardige samenwerkingspartner in de keten van geboortezorg.

Kraamverzorgenden kunnen zich registreren bij het Kenniscentrum Kraamzorg en krijgen hiermee toegang tot actuele kennis en onderzoeken, het delen van ervaringen met collega’s en een breed netwerk van kraamzorgprofessionals.

Bron: ANP

Bericht geplaatst op 18 april 2013
Ga naar desktopversie Ga naar mobiele versie