Menu

IVT Zorg is… Dichtbij

Adequaat  en flexibel springen wij in op de zorgvragen. Onze betrokken medewerkers hebben tijd én aandacht voor onze cliënten.

IVT op weg met Smarts ForFour

IVT is met haar opvallend bestickerde Smarts van verre herkenbaar. Afgelopen maandag namen medewerkers van IVT kraamzorg en IVT thuiszorg hun nieuwe leaseauto in ontvangst. In de loop van maart zal het wagenpark met nog eens zestien Smarts ForFour uitgebreid worden.

Herkenning

Iedere dag doorkruisen de kraamverzorgenden en verpleegkundigen ’s-Hertogenbosch en omstreken om cliënten van zorg op maat te voorzien. Het zijn soms grote afstanden, maar met deze nieuwe leaseauto goed en bovenal veilig bereikbaar. De Smarts ForFour zijn bedrukt met de nieuwe frisse huisstijl van IVT kraamzorg en IVT thuiszorg en daardoor nog beter herkenbaar voor zowel cliënten als omwonenden. Wel zo prettig wanneer de medewerkers ’s avonds of ’s nachts op pad gaan.

Energiezuinig

IVT heeft gekozen voor de Smart ForFour omdat het, naast een veilige en comfortabele, ook een milieuvriendelijke en duurzame auto is. Op deze manier probeert IVT een bijdrage te leveren aan een goed klimaat, nu en voor onze volgende generatie. Sommige medewerkers gebruiken hun dienstauto ook privé, en dan is het wel zo prettig dat de Smart ForFour voldoende ruimte biedt voor vier personen.

Lokale samenwerking

De leaseauto’s worden afgeleverd door autobedrijf Rüttchen Automotive B.V. in ’s-Hertogenbosch en zijn herkenbaar bestickerd door Merkx Reclame. Door een goede samenwerking tussen deze Bossche bedrijven konden de IVT leaseauto’s al in korte tijd de weg op.

IVT thuiszorg is … In Huis!

Rond 12 oktober valt bij onze cliënten van de thuiszorg de herfst uitgave van ons magazine ‘In Huis’ op de deurmat. Bent u nieuwsgierig? Lees hem dan hier online!

Next

Volg IVT op Twitter en Facebook!

Altijd op de hoogte? Volg online IVT kraamzorg (Facebook & Twitter) en IVT thuiszorg (Facebook & Twitter)!

Wilt u meer weten…

over onze zorgverlening? Ga naar de website van IVT kraamzorg of IVT thuiszorg voor uitgebreide informatie.

24/7 informatie over borstvoeding

Op de website Advies Borstvoeding lees je geen fabels, maar feiten over borstvoeding.

ivt kraamzorg den bosch
ivt thuiszorg den bosch
IVT Zorg is… Dichtbij

Kwaliteit

HKZ-ISO 9001 certificaat
Certificering Borstvoeding
Zorgthuisnl certificaat
BO certificaat
Verantwoorde Zorg
Gedragsregels
Algemene voorwaarden

HKZ-ISO 9001 certificaat

IVT kraamzorg en IVT thuiszorg zien de HKZ-certificering als een bewijs van de kwaliteit van haar dienstverlening. Kwaliteit staat bij IVT kraamzorg en IVT thuiszorg voorop. Iedereen werkt hier hard aan mee, omdat zowel de organisatie als de medewerkers ervan overtuigd zijn dat kwaliteit de basis is van al het handelen in de zorg.
IVT kraamzorg en IVT thuiszorg zijn in het bezit van het HKZ-certificaat. Het certificaat is steeds drie jaar geldig, waarna een hercertificering plaatsvindt. Tevens wordt jaarlijks een audit gedaan. Wij streven het behoud van het hoge kwaliteitsniveau continu na en er worden verbeteringen gedaan waar nodig is. Kijk voor meer informatie op de website van DNV of HKZ.

naar boven

Certificering borstvoeding

Sinds februari 2003 is IVT kraamzorg in het bezit van het WHO/UNICEF-certificaat Baby Friendly Nederland (voorheen Zorg voor Borstvoeding). Iedere drie jaar vindt er een hercertificering plaats. Alle kraamverzorgenden van IVT kraamzorg werken volgens internationale richtlijnen en criteria, die maatgevend zijn geweest bij het opstellen van ons Borstvoedingsprotocol. Daarnaast hebben wij eigen lactatiekundigen in dienst.
Kijk voor meer informatie op de website van Baby Friendly Nederland.

naar boven

Zorgthuisnl certificaat

IVT thuiszorg is Zorgthuisnl (voormalig BTN) gecertificeerd. Dit certificaat wordt uitgereikt aan organisaties die HKZ-ISO gecertificeerd zijn en zich conformeren aan de zogeheten Zorgthuisnl-normen. Deze normen zijn vastgelegd in de gedragscode.
Een zorgorganisatie welke aangesloten is bij Zorgthuisnl is herkenbaar en moet daarom voldoen aan een gedragscode welke bestaat uit een zevental aspecten. Lees hier de Zorgthuisnl-gedragscode.
Kijk voor meer informatie op de website van Zorgthuisnl.

naar boven

BO certificaat

IVT kraamzorg is aangesloten bij Branchevereniging BO. Het BO-certificaat wordt uitgereikt aan organisaties die HKZ-ISO gecertificeerd zijn en zich conformeren aan de zogeheten BO-normen.

naar boven

Verantwoorde zorg

IVT thuiszorg legt verantwoording af over de kwaliteit van zorg. Dit gebeurt middels het programma wat is opgesteld door de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Dit betekent dat er jaarlijks een meting wordt verricht aan de hand van Zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren. Daarnaast wordt elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek (CQ meting) gehouden onder de cliënten van IVT thuiszorg. De meetresultaten worden bekend gemaakt via het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en via de kwaliteitskaart op de website Kies Beter.

Naar boven

Gedragscode

IVT kraamzorg en IVT thuiszorg tolereren geen discriminatie op basis van leeftijd, levensovertuiging, seksuele geaardheid, huidkleur of geslacht. Dit geldt zowel voor onze cliënten als voor onze medewerkers. Wij gaan ervan uit dat zowel cliënten als medewerkers respectvol met elkaar omgaan en rekening houden met elkaar.
Uiteraard zijn de medewerkers van IVT verplicht om hetgeen uit hoofde van hun werkzaamheden ter kennis komt geheim te houden. Gegevens worden behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Voor medewerkers van IVT geldt een privacyreglement en zijn gedragsregels omtrent de omgang en bejegening tussen cliënten en medewerkers opgesteld.

naar boven

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn de Consumentenvoorwaarden van toepassing. De Consumentenvoorwaarden zijn NIET van toepassing op de hulpverlening die door de gemeente wordt geregeld in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de AWBZ-zorg. Kijk hiervoor op de website van IVT thuiszorg

naar boven

Ga naar desktopversie Ga naar mobiele versie