Menu

IVT Zorg is… Professioneel

Medewerkers van IVT werken met hart voor de zorg én de cliënten. We investeren in de deskundigheid van onze medewerkers door middel van bijscholing. Kwaliteit staat voorop!

IVT Zorg is… Persoonlijk

De cliënt staat centraal. Wij kennen onze cliënten en de cliënten kennen ons. De zorgverlening wordt afgestemd op de cliënt. Dat is zorg op maat van IVT!

IVT Zorg is… Dichtbij

Adequaat  en flexibel springen wij in op de zorgvragen. Onze betrokken medewerkers hebben tijd én aandacht voor onze cliënten.

Next

Ontwikkelingen m.b.t. Corona

Door de ontwikkelingen rondom het Coronavirus zijn wij als thuiszorgorganisatie extra alert. Voor meer informatie volgt u onze nieuwsberichten.

Wilt u meer weten…

over onze zorgverlening? Ga naar de website van IVT kraamzorg of IVT thuiszorg voor uitgebreide informatie.

ivt kraamzorg den bosch
ivt thuiszorg den bosch
IVT Zorg is… Professioneel

Partners en projecten

Partners

De gemeenten
Bepaald in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is de gemeente verantwoordelijk voor het regelen van Hulp bij het Huishouden. IVT thuiszorg heeft contracten met de volgende gemeenten: ‘s-Hertogenbosch, Heusden, Sint-Michielsgestel en Vught.

Hulpmiddelen
Voor de uitleen van (grote) hulpmiddelen werken IVT kraamzorg en IVT thuiszorg samen met Medipoint.

DBZ Fysio
DBZ fysio helpt u om te gaan met bewegingsklachten. Ook kunnen we u helpen om klachten te voorkomen. Met deskundig advies, een efficiënte behandeling of intensieve begeleiding. En zonder lange wachttijden. DBZ fysio biedt zorg op maat voor volwassenen in ‘s-Hertogenbosch en omgeving.
DBZ fysio is aangesloten bij Fysiz. Een landelijk netwerk van fysiotherapiepraktijken, die de hoogste mate van kwaliteit en klantgerichtheid nastreeft.
We hebben overeenkomsten met alle zorgverzekeraars van Nederland.

DBZ fysio

Re-integratie
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden begeleid naar het arbeidsproces. IVT thuiszorg werkt hiervoor samen met het Werkgevers Servicepunt Noordoost-Brabant.

Opleiding
Kwaliteit van zorg betekent ook het verkrijgen en behouden van vakkundige medewerkers. IVT kraamzorg en IVT thuiszorg werken hiervoor samen met diverse organisaties op het gebied van opleiding en bijscholing.
IVT kraamzorg en IVT thuiszorg werkt samen met het Koning Willem I College (‘s-Hertogenbosch), ROC Eindhoven en Avans Hogeschool (‘s-Hertogenbosch). Leerlingen van diverse opleidingen volgen hier het theoretische gedeelte van de opleiding. Daarnaast werken zij bij IVT kraamzorg en IVT thuiszorg al dan niet in stageverband.

Huisstijl
De huisstijl van IVT kraamzorg en IVT thuiszorg is ontwikkeld in samenwerking met Reclamebureau De Code.

Projecten

Kwaliteit van zorg en een persoonlijke benadering staan voorop bij
IVT kraamzorg en IVT thuiszorg. Samenwerking met bijvoorbeeld zorgorganisaties en hulp- en zorgverleners is hierbij essentieel. Deze zogenaamde ketenzorg draagt bij aan de ontwikkeling van een breed zorgaanbod, het aanbieden van zorg op maat en kwalitatief hoge zorg. Onderstaand vindt u een overzicht van de projecten en samenwerkingen waar IVT kraamzorg en IVT thuiszorg aan deelneemt.

Wonen zonder zorgen
Een project in het kader van zorgdomotica in de wijk Den Bosch West. Door middel van techniek is veilig toezicht mogelijk op medicijn inname door de cliënt in zijn of haar thuissituatie.

Zorg DNA
De gemeente ‘s-Hertogenbosch is aan de slag met een groot aantal sociale veranderingen. Dit doen zij onder de werktitel ‘De Nieuwe Aanpak’ ofwel DNA. Voor de zorg betekent dit dat mensen die echt hulp nodig hebben, hulp moeten krijgen vanuit de overheid. Kunt u niet meer zelfstandig meedoen in de maatschappij, dan zoekt de gemeente ‘s-Hertogenbosch samen met u naar een oplossing. Hierbij wordt zo veel als mogelijk gekeken naar wat u én uw omgeving nog wel kunnen doen.
In het kader van De Nieuwe Aanpak is in mei 2013 het wijkteam Helftheuvel gestart. De wijkwerkers van wijkteam Helftheuvel zijn het aanspreekpunt voor alle bewoners van Kruiskamp en Schutskamp. Het doel is de bewoners te ondersteunen bij het ‘zorgen voor elkaar’ en bij het opzetten van buurtinitiatieven. Eén van de medewerkers van IVT thuiszorg is gedetacheerd bij dit project dat vooralsnog twee jaar duurt.

Stichting Eet met je hart
Deze stichting vraagt in samenwerking met lokale restaurants aandacht voor de vereenzaming van ouderen. Met het geld dat wordt opgehaald, maken zij sociale activiteiten mogelijk voor mensen die door persoonlijke omstandigheden minder goed van huis kunnen. Vanuit ons werkveld heeft IVT thuiszorg direct contact met eenzame ouderen. Als ambassadeur kunnen wij het contact leggen tussen deze ouderen en Stichting Eet met je hart!

stichting eet met je hart

Ga naar desktopversie Ga naar mobiele versie