Menu

IVT Zorg op weg!

Kijk in ‘s-Hertogenbosch en omgeving uit naar de IVT Volkswagen Up. Met deze energiezuinige, veilige én herkenbare auto is onze kraamzorg en thuiszorg altijd dichtbij! Lees verder

IVT Zorg is… Dichtbij

Adequaat  en flexibel springen wij in op de zorgvragen. Onze betrokken medewerkers hebben tijd én aandacht voor onze cliënten.

IVT winnaar Medewerkerbeleving Award 2019

“Wij vinden het niet belangrijk om een prijs mee naar huis te nemen, maar waar de Award voor staat, daar zijn wij natuurlijk wel enorm trots op. ”, aldus Marjolein Jaquet, Bestuurder van IVT. Lees verder.

Next

Volg IVT op Twitter en Facebook!

Altijd op de hoogte? Volg online IVT kraamzorg (Facebook & Twitter) en IVT thuiszorg (Facebook & Twitter)!

Wilt u meer weten…

over onze zorgverlening? Ga naar de website van IVT kraamzorg of IVT thuiszorg voor uitgebreide informatie.

Cliëntenraad zoekt versterking!

Wie zet zich samen met de Cliëntenraad in om de belangen van onze cliënten thuiszorg te behartigen? Bekijk direct de vacature.

ivt kraamzorg den bosch
ivt thuiszorg den bosch
IVT Zorg op weg!

Raad van Toezicht

Toezicht op zorg, cliënt en medewerker

De Raad van Toezicht is het hoogste, maar voor de meeste mensen vaak het meest onzichtbare orgaan binnen een organisatie. In de dagelijkse praktijk opereert de Raad vooral op de achtergrond. Zij stellen zich zo goed mogelijk op de hoogte van het wel en wee van de organisatie, om zo de belangen van de cliënten en de medewerkers te behartigen.

Stichting IVT thuiszorg en Stichting IVT kraamzorg hanteren het Raad-van-Toezicht model. Dit betekent dat de dagelijkse leiding in handen is van de Raad van Bestuur. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat IVT de doelstellingen nastreeft die vastliggen in de statuten. Belangrijke doelen voor IVT thuiszorg zijn het geven van kwalitatief goede verpleegkundige thuiszorg en hulp bij het huishouden. Voor IVT kraamzorg is dit het geven van kwalitatief goede kraamzorg. Dit wordt gekoppeld aan goed werkgeverschap voor de medewerkers van de Bossche kraam- en thuiszorgorganisatie.

Concrete onderwerpen waar de Raad van Toezicht zich mee bezig houdt, zijn beleid en strategie, financieel beheer, naleving van wet- en regelgeving evenals cliënt- en medewerkertevredenheid. Daarnaast fungeert hij als klankbord voor de Raad van Bestuur.

Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit vier leden:

  • Hans Cosijnse (voorzitter)
  • Vincent Bakx
  • Melanie Breedveld
  • Helma van den Brink

Hans Cosijnse

“Sinds vijf jaar ben ik met veel plezier lid van de RvT. Inmiddels vervul ik de rol van voorzitter. Mijn primaire aandachtsgebied is de bedrijfsvoering en financiën. Het is mooi te zien dat na een penibele situatie en enkele roerige jaren IVT er nu goed voorstaat. Ik ben 58 jaar, getrouwd en heb twee studerende kinderen. Ik woon in Vught en reis vier dagen per week naar Utrecht waar ik werk als econoom in de rol van beleidsadviseur bij de brancheorganisatie voor gehandicapten (VGN). Dat betekent veelvuldig overleg met de NZa, ministerie van VWS en verzekeraars. Door mijn werk ben ik goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de zorg en op financieel gebied. Ik vind het een eer me in te mogen zetten voor IVT. Een club om trots op te zijn!”

Vincent Bakx

“In juli 2018 ben ik lid geworden van de RvT en neem mijn management, advies en veranderkundige vaardigheden mee naar IVT. Maatschappelijk ondernemerschap en Rijnlands werken heb ik hoog in het vaandel staan. Betrokkenheid, leren en ontwikkelen, klantgerichtheid, transparantie en creativiteit zijn zaken waar ik voor ga. Het zijn zaken met een ziel, die elke dag weer anders zijn, waar de mens centraal staat, hierdoor word ik geboeid. Ik ben mijn carrière begonnen als praktiserend fysiotherapeut en onderzoeker bij een wetenschappelijk onderzoeksinstituut. De praktijk van gezondheidszorg praktijk bleef echter altijd lonken vandaar dat ik later zowel in ziekenhuizen, thuiszorginstellingen als verpleeg- en verzorgingshuizen ruime ervaring heb opgedaan als manager, projectleider en adviseur. Mijn motto: Wees de verandering die je wilt zien en zijn! Dit zorgt voor een goede balans tussen een mens- en een bedrijfsgerichte aanpak zodat je verbinding kan realiseren op alle niveaus tussen klant en medewerker en medewerkers onderling.”

Helma van den Brink

Passie voor de zorg
“Mijn hele werkzame leven speelt zich af in de gezondheidszorg. Het heeft me gebracht waar ik nu ben en geleerd dat ik weet hoe te boeien en te binden, leiderschap laat zien en mensen inspireer en een stap verder breng in hun persoonlijke ontwikkeling. Kwaliteit en veiligheid van zorg, transparantie en doelmatigheid zijn thema’s die ik daarbij belangrijk vind. Met veel plezier en resultaat heb ik steeds diverse functies in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg vervuld, zowel op het gebied van de zorg als algemeen strategisch management. Met deze ervaringen wil ik graag bijdragen aan de doelrealisatie van IVT die kwaliteit van de zorg en een persoonlijke benadering hoog in het vaandel heeft staan. Het is mijn ambitie om resultaten te verbeteren door het optimaliseren van de prestatie van organisaties en professionals. Hierbij hou ik oog op het resultaat en de verschillende persoonlijke belangen en zoek ik naar een juiste balans tussen de organisatie- en de diverse persoonlijke doelstellingen.”

Melanie Breedveld

Melanie Breedveld is sinds 2014 lid van de Raad van Toezicht met een juridisch portefeuille. In het dagelijks leven is zij een ervaren en bevlogen arbeidsrechtadvocaat met eigen kantoor in Den Bosch en Arnhem. Zij houdt zich al jaren bezig met uiteenlopende juridische vraagstukken waar een werkgever mee geconfronteerd kan worden. Vraagstukken die zich natuurlijk voor een groot gedeelte ook in de zorgsector afspelen. Na jarenlang lid te zijn geweest van een RvT bij een grote scholen-alliantie, vervult zij nu met veel plezier de rol van positief – kritische toezichthouder bij onze zorginstelling.

De Raad van Toezicht is bereikbaar op rvt@ivt-zorg.nl.

Ga naar desktopversie Ga naar mobiele versie